Media Centre

Media Coverage

Gazeta Wyborcza

Co zrobić z pustymi biurami? Udostępnić je ukraińskim nastolatkom. W siedzibach krakowskich korporacji powstają edukacyjne huby

Dziennki Polski

Kraków. Jezuici z Ignatianium i liderzy nowych technologii z ASPIRE łączą siły, by wesprzeć młodych Ukraińców. Powstają miejsca niezwykłe

Play Kraków News

Edukacja czy integracja dla młodzieży z Ukrainy? Rozmowa z dr Stanisławem Alwasiakiem z Akademii Ignatianum w Krakowie

Full Article